Hợp Tác

DECADEZ luôn muốn được  hợp với tất cả các đối tác. Hãy liên hệ chúng tôi nếu:

  • Bạn có đam mê về thời trang và luôn thích cập nhật xu hướng mỗi ngày
  • Bạn là người cung cấp hàng hoá liên quan đến lĩnh vực thời trang
  • Bạn là chủ một thương hiệu Local Brand và muốn phát triển quảng bá thương hiệu qua thị trường online